Registrera och datablad

Detta är en integritetsförklaring enligt lagen om personliga uppgifter om Pretty Diamond (avsnitt 10 och 24) och EU: s allmänna integritetspolicy (GDPR). Skapad 1/14/2020.

 

1.REGISTRAR

Beauty Salon Pretty Diamond, Storgatan 73 C, 95331 Haparanda.

2. KONTAKT OFFICENT

Heidi Haataja, heidi(at)prettydiamond.se, 0730 36 22 82.

3. REGISTERENS NAMN

Pretty Diamond Beauty Salon Kundregister.

4. RÄTTSLIG GRUND OCH SYFTE FÖR BEHANDLING AV PERSONLIGA DATA

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning är individens samtycke. Syfte med kommunikation med kunder, möjliga avbokningar, tidsförändringar, sjukdomar, omplanering eller ändring av en överenskommen tid, klagomål, mottagande av feedback och kundbeställningar – Informationen kommer inte att användas för automatiserad beslutsfattande eller profilering, och inte heller för marknadsföring utan kundens samtycke.

5. REGISTRETS INNEHÅLL

Informationen som ska registreras i registret är kundens namn, telefonnummer och en giltig e-postadress vid bokningen. Vid bokning av presentkort beställer informationsinnehållet också adressen eller mottagarens adress. Vid faktureringsföretag inkluderar informationsinnehållet också kundens affärs-ID och kontoinformation. Kundinformation bevaras så länge kundrelationen fortsätter.

6. GÄLLANDE KÄLLOR MED INFORMATION

Information lagrad i registret kan till exempel erhållas från kunder. webbformulär, skickade meddelanden, e-post, telefon, sociala medietjänster, kontrakt, kundmöten och andra situationer där en kund eller företag vill lämna ut information.

7. REGELMÄNNA UPPGIFTER OCH ÖVERFÖRINGAR UTAN EU ELLER EES.

Information lämnas inte rutinmässigt till andra parter utan den registrerades samtycke, inklusive utanför EU eller EES.

8. PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET

Posterna hanteras försiktigt och informationen som behandlas av informationssystemen är korrekt skyddad och skyddad av ett lösenord som bara de som är i arbetskraften känner till. När registerinformation lagras på Internet-servrar, tas den fysiska och digitala säkerheten för hårdvaran ordentligt upp. Den registeransvarige ska se till att lagrade data, serveråtkomst och annan personlig information endast behandlas konfidentiellt av de anställda vars arbetsbeskrivning det är en del av. Dessa kommer att lagras på en säker plats som endast är tillgänglig för anställda. Anställda har ett konfidentialitetsavtal som även gäller för kundsäkerhet, detta anges i anställningsavtalet.

9. REVISIONSRÄTT OCH RÄTT TILL KRAVINFORMATION

Varje person i registret har rätt att verifiera sina uppgifter lagrade i registret och begära korrigering av felaktig information eller korrigering av ofullständig information. Om en person vill kontrollera eller korrigera den information som lagrats om honom / henne, bör begäran skickas via e-post till heidi(at)prettydiamond.se till registraren. Om nödvändigt kan justitiesekreteraren begära den sökande att bevisa sin identitet. Kontrollenheten kommer att svara på klienten inom den tidsfrist som fastställs i EU: s dataskyddsförordning. (vanligtvis inom en månad)

10. ÖVRIGA RÄTTIGHETER FÖR BEHANDLING AV PERSONLIGA DATA

En person i registret har rätt att begära att personuppgifter om honom / henne tas bort från registret (“rätten att glömmas”). Den registrerade har också andra rättigheter enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning, såsom att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer. Begäran ska skickas skriftligen till registraren på heidi(at)prettydiamond.se. Vid behov kan den registeransvarige be den sökande att bevisa sin identitet. Controllern svarar på klienten inom den tidsfrist som fastställs i EU: s dataskyddsförordning (som regel inom en månad).

COOCIE POLICY

VAD ÄR COOKIES?

En cookie är data som en webbserver sparar på en användares enhet. Webbläsaren skickar informationen tillbaka till den servern varje gång en begäran görs.

Läs mer: Wikipedia

VI ANVÄNDER COOKIES

Vi använder Google Analytics för att analysera vår webbplats. Google Analytics är ett gratis datorprogram för att spåra besökare på webbsidan, som körs via en webbläsare. Besöksdata lagras på Googles server, där statistik kan analyseras genom att logga in på Analytics.

Läs mer: Google Analytics

VAD VI ANVÄNDER COOKIES

Vi använder cookies för att förbättra våra tjänster.

BORTTAGNING AV COOKIES

Du kan välja att inaktivera cookies eller ta bort cookies lagrade i din webbläsare.

Läs mer: Chrome, Windows Explorer, Firefox, Safari